No title... No title... No title...

Chức năng nhiệm vụ

  VĂN PHÒNG SỞ


 ĐT: 02943.862.544                         

2. Nguyễn Văn Hùng 

   Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

    ĐT: 0814686663

    Email:  

  XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG

 

  THANH TRA SỞ


 ĐT: 0743.868.705                         

 

1. Phan Văn Bình

    Chức vụ: Chánh Thanh Tra

    ĐT: 0918.704.079

    Email: pvbinhsxd@travinh.gov.vn

 

2.  Huỳnh Thị Cẩm Phương

     Chức vụ: Phó Chánh Thanh Tra

     ĐT: 0984.263.772

     Email: huynhthicamphuong@travinh.gov.vn


   XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THANH TRA

   

  PHÒNG QUY HOẠCH KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 


ĐT: 02943.864.411

1. Nguyễn Thị Thanh Thúy

    Chức vụ: Trưởng phòng

    ĐT: 0977185145

    Email: nguyenthithanhthuyqlktqh@travinh.gov.vn

2. Phạm Bá Thái Công

    Chức vụ: Phó Trưởng phòng

    ĐT: 0989574074

    Email: pbtcong@travinh.gov.vn

  XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG  QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

  PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN


ĐT: 02943.866.468 
                      

 
1. Lê Thị Huy

    Chức vụ: Trưởng phòng

    ĐT: 0967.048.188

    Email: lethihuy@travinh.gov.vn

  XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QL NHÀ & TT BẤT ĐỘNG SẢN

 

  PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG  


ĐT: 02943.866.820                         

1. Ngô Phương Quang

    Chức vụ: Trưởng phòng

    ĐT: 0918.702.233

 2. Nguyễn Thị Thanh Thúy

    Chức vụ: Phó Trưởng phòng

    ĐT: 0917.819.388

    Email: nttthuy@travinh.gov.vn

     XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

  

   PHÒNG GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG


 ĐT:02943.3863366

1. Sơn Hiệp

    Chức vụ: Trưởng phòng

    ĐT: 0975.759.898

    Email: shiep@travinh.gov.vn

 

    XEM CHI TIẾT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG 

 

    BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ 


ĐT: 02943.867.547                         

1.  Dương Thị Cẩm Tú

    Chức vụ: Cán bộ tiếp nhận HS

    ĐT: 01246.599.629

    Email:Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 1128
  • Trong tuần: 12,294
  • Tất cả: 1,902,839