No title... No title... No title...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Ngày 31/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Thông tư số 22/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2009/BXD về Quy hoạch xây dựng nông thôn và Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng.

BXD_22-2019-TT-BXD_31122019%20QCVN%20QHXD.pdf

Sở Xây dựng phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh được biết, thực hiện./.

Tin: Minh Châu

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
1 2 3 4 5 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1338
  • Trong tuần: 15,037
  • Tất cả: 1,893,705