No title... No title... No title...

Đồ án Quy hoach xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030Địa điểm quy hoạch: tỉnh Trà Vinh. Được phê duyệt theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 1336/QĐ-UBND

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 1248
  • Trong tuần: 14,853
  • Tất cả: 1,888,917