No title... No title... No title...

Báo Cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022

NĂM 2022

BÁO CÁO THÁNG 10 NĂM 2022.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 6 NĂM 2022.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 5 NĂM 2022.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 04 NĂM 2022.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 03 NĂM 2022.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 02 NĂM 2022.Xem tại đây

 

BÁO CÁO THÁNG 01 NĂM 2022.Xem tại đây

NĂM 2021

BÁO CÁO THÁNG 12 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 11 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 10 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 9 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 8 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 7 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 6 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 5 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 4 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 3 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THÁNG 3 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THÁNG 02 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 02 NĂM 2021.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 01 NĂM 2021.Xem tại đây

NĂM 2020

BÁO CÁO THÁNG 12 NĂM 2020.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 11 NĂM 2020.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 10 NĂM 2020.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 9 NĂM 2020.Xem tại đây

BÁO CÁO THÁNG 8 NĂM 2020.Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 7 NĂM 2020.Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 6 NĂM 2020.Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 5 NĂM 2020. Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 4 NĂM 2020. Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 3 NĂM 2020. Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 2 NĂM 2020. Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 1 NĂM 2020. Xem tại đây.

NĂM 2019

BÁO CÁO THÁNG 7 NĂM 2019. Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 6 NĂM 2019.  Xem tại đây.

NĂM 2018

BÁO CÁO THÁNG 8 NĂM 2018. Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 7 NĂM 2018. Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 6 NĂM 2018.Xem tại đây.

BÁO CÁO THÁNG 5 NĂM 2018 05_BC.pdf

BÁO CÁO THÁNG 4 NĂM 2018 04_BC.pdf

BÁO CÁO THÁNG 03 NĂM 2018 03_BC.pdf

BÁO CÁO THÁNG 02 NĂM 2018 02_BC.pdf

BÁO CÁO THÁNG 01 NĂM 2018 01_BC.pdf
NĂM 2017

BÁO CÁO THÁNG 01 NĂM 2017 BC_01.pdf

BÁO CÁO THÁNG 02 NĂM 2017 BC_02.pdf

BÁO CÁO THÁNG 03 NĂM 2017 BC-03.pdf

BÁO CÁO THÁNG 04 NĂM 2017 BC-04.pdf
BÁO CÁO THÁNG 05 NĂM 2017 BC_05.pdf

BÁO CÁO THÁNG 06 NĂM 2017 BC_06.pdf

BÁO CÁO THÁNG 08 NĂM 2017 BC_08.pdf

BÁO CÁO THÁNG 09 NĂM 2017 BC_09.pdf

BÁO CÁO THÁNG 10 NĂM 2017 BC_10.pdf

BÁO CÁO THÁNG 11 NĂM 2017 BC_11.pdf

BÁO CÁO THÁNG 12 NĂM 2017

 BC_12.pdf

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 700
  • Trong tuần: 14,399
  • Tất cả: 1,893,067