No title... No title... No title...

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

NĂM 2020

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2020

NĂM 2019

BÁO CÁO NĂM 2019.

NĂM 2015
BÁO CÁO NĂM 2015 2015.pdf

NĂM 2016
B
ÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2016 6 thang 2016.pdf
BÁO CÁO NĂM 2016  2016.pdf

NĂM 2017
BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2017 6 thang 2017.pdf
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2017 2017.pdf

NĂM 2018

BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2018 6 thang 2018.pdf

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 1160
  • Trong tuần: 12,326
  • Tất cả: 1,902,871