No title... No title... No title...

DANH SÁCH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO QCVN 16:2014/BXD

DANH SÁCH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

THEO QCVN 16:2014/BXD


 Thông báo số 10/TB-SXD ngày 19/01/2018 của Sở Xây dựng v/v tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm: Gạch không nung; Gạch bê tông TC-M5,0; Gạch bê tông bọt không chưng áp D800-B5,0 gửi Công ty TNHH SX-XD-TM Nhật Anh 


 Thông báo số 11/TB-SXD ngày 19/01/2018 của Sở Xây dựng v/v tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm: Gạch không nung gửi Doanh nghiệp Tư nhân sản xuất - Thương Mại Nguyễn Trình 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 1025
  • Trong tuần: 14,630
  • Tất cả: 1,888,694