No title... No title... No title...

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mậu

Ngày 23/11/2020 Sở Xây dựng Trà Vinh ban hành Thông báo số 145/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm:cho Cát tự nhiên cho bê tong và vữa phù hợp theo QCVN/16/2019/BXD Quy chuẩn kỷ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mậu

 

Xem chi tiết thông báo 145 tại đây.

Sở Xây dựng thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết.

Cập nhật : Nguyễn Văn Hùng

 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1339
  • Trong tuần: 15,038
  • Tất cả: 1,893,706