No title... No title... No title...

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH thương mại sản xuất gạch Bình Nguyên.

Ngày 15/3/2022 Sở Xây dựng Trà Vinh ban hành Thông báo số 48/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm: Gạch bê tong phù hợp theo QCVN/16:2019/BXD Quy chuẩn kỷ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH thương mại sản xuất gạch Bình Nguyên..

   

 

Xem chi tiết thông báo 48 tại đây.

Sở Xây dựng thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết.

Cập nhật : Nguyễn Văn Hùng

 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1418
  • Trong tuần: 15,117
  • Tất cả: 1,893,785