No title... No title... No title...

Văn bản UBND tỉnh


Văn Bản Pháp Quy: UBND tỉnh

Tên Văn bản

Số Ký Hiệu

Ngày
Ban Hành

Tóm Tắt Nội Dung Văn Bản

Tải Về

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND

08/5/2018

Ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

05/2018/QĐ-UBND

13/02/2018

Ban hành Quy định về tiêu chí và thẩm quyền công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

1783/QĐ-UBND

26/9/2017

Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

1687/QĐ-UBND

7/9/2017

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn bộ do UBND tỉnh ban hành
Quyết định

12/2017/QĐ-UBND

20/7/2017

Quy định về giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

08/2017/QĐ-UBND

12/6/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

597/QĐ-UBND

19/4/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

19/2016/QĐ-UBND

 20/5/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

07/2016/QĐ-UBND

 07/03/2016

về việc Ban hành quy định về Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp, xây dựng mới áp dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Quyết định

1999/QĐ-UBND

12/11/2015

Về việc công bố định mức dự toán xử lý làm mềm nước và xử lý nguồn nước thô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

1773/QĐ-UBND

28/10/2015

Về việc phê duyệt đề cương xây dựng Định mức dự toán xử lý làm mềm nước và xử lý thô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

27/2015/QĐ-UBND

20/10/2015

Ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn

163/VP-NV

28/01/2015

Thông báo hoạt động Tổng đài phục vụ công tác bảo hộ công dân
Quyết định

45/2014/QĐ-UBND

31/12/2014

Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Quyết định

17/2014/QĐ-UBND

05/8/2014

Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Quyết định

15/2014/QĐ-UBND

25/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế xây dựng một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

05/2014/QĐ-UBND

25/01/2014

Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định

40/2013/QĐ-UBND

08/11/2013

Ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Quyết định

1803/QĐ-UBND

 02/11/2011

Về việc phê duyệt Đề cương dự án kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
1 2 3 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1277
  • Trong tuần: 13,816
  • Tất cả: 1,896,510