No title... No title... No title...

Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày 05/10/2018 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Thông tư số 08/2018/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018 và thay thế Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Điều 1, Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 

     Sở Xây dựng gửi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh viết, thực hiện./.

 


 

Tin: Ban Biên tập Website Sở Xây dựng.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
1 2 3 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1187
  • Trong tuần: 13,726
  • Tất cả: 1,896,420