No title... No title... No title...

Phổ biến Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng

Ngày 16/10/2023 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD Ban hành sữa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023. 

Xem chi tiết Thông tư 09 tại đây 

Sở Xây dựng phổ biến đến các tổ chức, cá nhân được biết.

  

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 11,492
  • Tất cả: 1,906,725