No title... No title... No title...

Lĩnh vực quy hoạch

LĨNH VỰC QUY HOẠCH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung
chi tiết

Tải mẫu đơn

1
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện

Không có
2
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

Không có
3
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

Không có
4
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng đặc thù

Không có
5
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị

Không có
6
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị

Không có
7
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị

Không có
8
Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng

Không có
9
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện

Không có
10
Thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

Không có
11
Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

Không có
12
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng đặc thù

Không có
13
Thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị

Không có
14
Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu đô thị

Không có
15
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết đô thị

Không có
16
Thẩm định đồ án thiết kế đô thị riêng

Không có
17
Thẩm định công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 1402
  • Trong tuần: 15,101
  • Tất cả: 1,893,769