No title... No title... No title...

Hướng dẫn quy trình và nội dung thực hiện thẩm định và phê duyệt Dự án, Báo cáo KTKT, Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án sử dụng nguồn vố đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/9/2021 Giám đốc Sở Xây dựng ban hành hướng dẩn số 1276/HD-SXD về việc Hướng dẫn quy trình và nội dung thực hiện thẩm định và phê duyệt Dự án, Báo cáo KTKT, Thiết  kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án sử dụng nguồn vố đầu tư công trên địa bàn tỉnh

xem hướng dẩn chi tiết tại đây 

     Người cập nhật: Nguyễn Văn Hùng

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1468
  • Trong tuần: 15,167
  • Tất cả: 1,893,835