No title... No title... No title...

Về việc phổ biến Thông tư số 02/2023/TT-BXD Hướng dẩn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

Ngày 03/03/2023 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BXD Hướng dẩn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Thông tư này thay thế các thông tư: Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016. Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016, Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 và Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông tư có hiệu lực: 20/04/2023.

Xem chi tiết Thông tư 02/2023/TT-BXD tại đây

Xem chi tiết Phụ lục 1 tại đây

Xem chi tiết Phụ lục 2 tại đây

Xem chi tiết Phụ lục 3 tại đây

Xem chi tiết Phụ lục 4 tại đây

Sở Xây dựng phổ biến đến các tổ chức, cá nhân được biết

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1489
  • Trong tuần: 15,188
  • Tất cả: 1,893,856