No title... No title... No title...

Phổ biến Thông tư 03 ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày 28/4/2023 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2023. 

Xem chi tiết Thông tư 03 tại đây 

Sở Xây dựng phổ biến đến các tổ chức, cá nhân được biết

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1456
  • Trong tuần: 15,155
  • Tất cả: 1,893,823