No title... No title... No title...

Ý kiến kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tuần ngày 15/5/2023

Ngày 15/5/2023, tại Hội trường Sở Xây dựng, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban tuần nhằm sơ kết đánh giá lại toàn bộ hoạt động trong tuần qua và chỉ đạo kế hoạch cụ thể cho hoạt động tuần tới. 

Tham dự cuộc họp gồm có Phó Giám đốc Sở - Tăng Thị Đẹp, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Sau khi nghe Văn phòng Sở thông qua báo cáo tuần (từ ngày 08/5/2023  đến ngày 12/5/2023) và ý kiến phát biểu của từng phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:
* Chỉ đạo chung:
- Các phòng theo chức năng nhiệm vụ, rà soát và chuẩn bị nội dung đề xuất xin chủ trương (có dự toán kinh phí) để triển khai thực hiện trong năm 2024.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tập trung thực hiện các công việc của tuần này theo kế hoạch từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023 và rà soát lại thông báo kết luận của Ban Giám đốc Sở trong các cuộc họp giao ban những tuần qua, công việc nào chưa hoàn thành thì tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho xong.

Quang cảnh tại buổi họp giao ban

* Chỉ đạo cụ thể:
1. Thanh tra: 
- Công bố Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công tác quản lý quy hoạch tại huyện Cầu Ngang.
- Tham mưu xử lý các đơn thư khiếu nại đã nhận.
2. Phòng Quy hoạch Kiến trúc và Phát triển đô thị: 
- Quy hoạch chung đô thị Tiểu Cần (phạm vi ranh giới toàn huyện): Đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương về trình tự thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
- Rà soát, báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo phát triển đô thị các bước tiếp theo để đạt tỷ lệ đô thị hóa theo Nghị quyết của Tỉnh ủy.
- Báo cáo đề xuất UBND tỉnh đôn đốc UBND huyện Càng Long đẩy nhanh tiến độ lập Đề án nâng loại đô thị Tân An.
3. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản: 
- Đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư dự án nhà ở đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo Chủ trương được duyệt.
- Hoàn thiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, năm 2022 và năm 2023, tổ chức họp lấy ý kiến các đơn vị có liên quan.
- Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh Trà Vinh, công suất 500 tấn/ngày đêm: Báo cáo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh.
- Mời các đơn vị liên quan họp để xử lý kiến nghị của nhà đầu tư Dự án Nhà máy nước Láng Thé và Dự án Nhà máy nước Nguyệt Hóa.
4. Phòng Quản lý Xây dựng: 
- Dự án công trình chứa bùn thải nạo vét từ công trình vệ sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh, giai đoạn 2: Tổ chức bàn giao dự án.
- Dự án Bảo dưỡng, Sửa chữa Khu B thuộc Nhà ở công vụ phường 5, thành phố Trà Vinh: Báo cáo tiến độ thực hiện dự án.
- Dự án Bảo dưỡng, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Xây dựng: Tổ chức khởi công dự án.
- Dự án Bảo dưỡng, Sửa chữa Khu C thuộc Nhà ở công vụ phường 5, thành phố Trà Vinh: Trình xin chủ trương lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật.
5. Phòng Giám định Xây dựng: Thực hiện công tác xét và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo yêu cầu.
6. Trung tâm Quy hoạch và Giám định Xây dựng: 
- Thường xuyên trao đổi, tham vấn ý kiến của phòng Quy hoạch Kiến trúc và Phát triển đô thị liên quan đến công tác lập đồ án Quy hoạch đã nhận.
- Tiếp tục theo dõi và thực hiện công tác lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo tiến độ và theo Hợp đồng đã ký kết.

Ông Lê Minh Tân - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Qua trên là các nội dung Giám đốc chỉ đạo thực hiện trong cuộc họp giao ban tuần ngày 15/5/2023./.

Tin, ảnh: Minh Châu

 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 1370
  • Trong tuần: 15,069
  • Tất cả: 1,893,737