No title... No title... No title...

Kết luận thanh tra dự án xây dựng các phòng học thuộc đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Cầu Ngang

Thực hiện quyết định số  34/QĐ-SXD ngày 07/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc thanh tra dự ấn xây dựng các phòng hocj thuộc đè án mầm non 5 tuổi trên địa bàn huyện Cầu Ngang (khối 05 phòng học + 06 phòng chức năng) Từ ngày 19/5/2020 đến ngầy 29/6/2020. Đoàn thanh tra đã kết luận đúng theo kế hoạch.

Xem tóm tắt kết luận tại đây:

 

 

Người Cập nhật: Nguyễn Văn Hùng

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1466
  • Trong tuần: 15,165
  • Tất cả: 1,893,833