Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 ngành Xây dựng
Nhằm đánh giá kết quả đạt được của ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2024, ngày 04/7/2024, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 ngành Xây dựng.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Minh Tân - Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện các Sở ngành ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh; các Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.

Anh-tin-bai

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Séreây Sambatt - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông qua báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 ngành Xây dựng, với kết quả đạt được cụ thể như sau:
* Về quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị:
- Hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch đã được UBND tỉnh cho chủ trương, như: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cầu Kè, Quy hoạch chung đô thị Càng Long, Quy hoạch chung thị trấn Cầu Ngang, Quy hoạch chung đô thị Ngũ Lạc, Điều chỉnh quy hoạch  
chung thị trấn Trà Cú, Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Định An, Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái dọc sông Láng Thé; Quy hoạch phân khu phường Nguyệt Hóa, phường 8 mở rộng, phường 9 mở rộng,…; 06 quy hoạch phân khu khu vực dự kiến thành lập 06 phường thuộc đô thị Tiểu Cần định hướng thành lập thị xã (phường Tiểu Cần, phường Hiếu Tử, phường Tân Hùng, phường Phú Cần, phường Long Thới, phường Cầu Quan), Quy hoạch chi tiết xây dựng khu căn cứ Tỉnh ủy…
- Đến nay, đã phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành 07 quy chế quản lý kiến trúc đô thị và 51 chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn 51/85 xã (trong đó 6 tháng đầu năm 2024 hoàn thành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn 14 xã và đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm).
- Phối hợp UBND thị xã Duyên Hải, UBND huyện Tiểu Cần: Hoàn thành việc lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 21/6/2024); Chương trình phát triển đô thị Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 02/7/2024. Tiếp tục đôn đốc các địa phương còn lại tổ chức lập chương trình phát triển đô thị trên địa bàn quan lý theo quy định (riêng đối với thành phố Trà Vinh đã được UBND tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị năm 2023)
- Phối hợp UBND thị xã Duyên Hải: Hoàn thành việc lập Đề án đề nghị công nhận thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chí đô thị loại IV, trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án tại kỳ hợp giữa năm 2024.
- Phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Tiểu Cần lập Đề án đề nghị công nhận đô thị Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chí đô thị loại IV.
- Tổ chức lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chí đô thị loại II; Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập phường Nguyệt Hoá thuộc thành phố Trà Vinh (mở rộng).
- Phối hợp UBND cấp huyện rà soát đánh giá thực trạng đô thị; đề xuất quy hoạch đô thị, chương trình, đề án, dự án nhằm thực hiện nâng cao chất lượng đô thị, phân loại đô thị, phát triển đô thị,… làm cơ sở để thực hiện phân loại đô thị, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.
--> Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,10%.
* Về quản lý nhà và thị trường bất động sản:
- Về phát triển nhà ở: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh năm 2024. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo Kế hoạch.
- Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Đôn đốc các chủ đầu tư (Công ty Hoàng Quân, Minh Anh, TNR Holdings) đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả phát triển nhà ở theo dự án cụ thể như sau: 
+ Dự án Nhà ở xã hội Khu Công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh: Đã triển khai 432 căn, trong đó: 300 căn hoàn thành phần thô; Nhà ở thương mại: Tổng số 46 căn, đã hoàn thành phần thô 26/46 căn. 
+ Dự án Nhà ở tại Khu tái định cư, dân cư và dịch vụ thương mại phường 4, thành phố Trà Vinh: Hoàn thành đưa vào sử dụng là dụng 741/1.251 căn + nhà điều hành, đang triển khai thi công 446 căn. Dự án Nhà ở thuộc thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh quy mô sử dụng đất khoảng 1,15 ha, đã có chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; trong đó: nhà ở xã hội khoảng 418 căn. Hiện Dự án đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý trước khi triển khai xây dựng. 
+ Dự án Khu dân cư thuộc trung tâm chính trị - hành chính và dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh: Hoàn thành là 259/329 căn. Còn 70/329, trong đó đang xây dựng 48 căn còn lại 22 căn đang thực hiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
+ Về Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở  xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021- 2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp năm 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 (Tờ trình số 108/TTr-SXD ngày 17/6/2024).
- Về Thị trường Bất động sản: 
+ Công bố, công khai thông tin về chương trình phát triển nhà ở; cho ý kiến hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án nhà ở xã hội 36 hồ sơ. Phối hợp Phân viện cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị miền Nam tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1/2024 (với 110 thí sinh tham dự).
+ Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về  nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Đến nay trên địa bàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, có 38/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định.
* Về hạ tầng kỹ thuật đô thị:
- Tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch, hợp vệ sinh ước đạt 99,4%.
- Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (công suất 150 tấn/ngày): Đã phối hợp với nhà đầu tư hoàn thành các hạng mục chính của công trình, tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư lắp đặt cụm lò SH7-2000 (thứ 2), thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án. 
- Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh công (suất 350 tấn/ngày): Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh liên quan đến công tác lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu lại dự án; thành lập Tổ Chuyên gia.
* Về quản lý Xây dựng: 
- Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình theo quy định: 43 hồ sơ. Trong đó: Dự án 16 hồ sơ (gồm 13 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 03 dự án sử dụng vốn khác); Báo cáo kinh tế kỹ thuật 20 hồ sơ, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 7 hồ sơ. Tổng giá trị trình thẩm định là 2.761.671 triệu đồng, tổng giá trị sau thẩm định là 2.761.636 triệu đồng; giá trị tiết kiệm sau thẩm định 9.334 triệu đồng.
- Cấp giấy phép xây dựng 06 hồ sơ.
- Lập đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá ca máy và thiết bị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024; Lập chỉ số giá năm 2024; xây dựng Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
- Dự án Bảo dưỡng, sửa chữa Khu C thuộc nhà ở công vụ phường 5, thành phố Trà Vinh: Triển khai thi công, hoàn thành trong năm 2024.
- Dự án Bảo dưỡng, sửa chữa sân đường, hệ thống thoát nước thuộc nhà ở công vụ phường 5, thành phố Trà Vinh: Triển khai thi công, hoàn thành trong năm 2024.
* Lĩnh vực Giám định Xây dựng:
- Kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình; Thông báo Kiểm tra công tác nghiệm thu và chấp thuận kết quả nghiệm thu 17 công trình, hạng mục công trình.
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình theo yêu cầu của các Sở, Ban ngành: 33 công trình; Tham gia thẩm định giá công trình theo thư mời của Tòa án tỉnh: 56 công trình.
- Lĩnh vực sát hạch, xét - cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Xét, cấp 97 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các doanh nghiệp; Xét, cấp 178 chứng chỉ hành nghề cho cá nhân.
* Về công tác thanh tra, kiểm tra:
- Kết hợp với Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố Trà Vinh, phòng Quản lý đô thị thị xã Duyên Hải và phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện kiểm tra trật tự xây dựng đô thị và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với 53 công trình (có phép xây dựng 51 công trình; không phép xây dựng 02 công trình) ; UBND phường nhắc nhở, hướng dẫn lập thủ tục đề nghị cấp phép đúng theo quy định.
- Đoàn kiểm tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ công chức của Sở Xây dựng Trà Vinh trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đoàn đột xuất năm 2023 chuyển sang): Đã ban hành kết luận.
- Đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2024: Thành lập 02 đoàn kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình với 16 công trình.
+ Đoàn đợt 1 (08 công trình): Đã ban hành kết luận.
+ Đoàn đợt 2 (08 công trình): Đang triển khai.
- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:
+ Tiếp 01 lượt công dân (phản ánh).
+ Nhận và giải quyết 01 đơn kiến nghị phản ánh.

Anh-tin-bai

Ông Huỳnh Séreây Sambatt - Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận, đề xuất các ý kiến liên quan khó khăn vướng mắc của 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 ngành Xây dựng. Qua đó, Ban Giám đốc Sở và Lãnh đạo các phòng đã tiếp thu, giải trình, trả lời những vướng mắc, khó khăn tại Hội nghị.
 

Anh-tin-bai

Ông Lê Minh Tân - Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Sở Xây dựng, Ông Lê Minh Tân - Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị cũng như ý kiến giải trình của lãnh đạo các phòng thuộc Sở, thống nhất với kế hoạch 6 tháng cuối năm của ngành Xây dựng và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Xây dựng vào cuối năm 2024, cụ thể như sau:
- Hoàn thành lập: Quy hoạch phân khu phường và phường 9, thành phố Trà Vinh (mở rộng), Quy hoạch phân khu khu vực dự kiến thành lập phường Nguyệt Hóa, thành phố Trà Vinh (mở rộng); Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái dọc sông Láng Thé.
- Hoàn thành Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực xã Nguyệt Hoá dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh.
- Hoàn thành Đề án công nhận thành phố Trà Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.
- Phối hợp UBND thị xã Duyên Hải, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng xem xét công nhận thị xã Duyên Hải đạt tiêu chí đô thị loại IV.
- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương, các Sở, Ban ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, đề án, chương trình phát triển đô thị: Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long; Quy hoạch chung đô thị Càng Long mở rộng; Quy hoạch chung thị trấn Cầu Ngang; Quy hoạch chung thị trấn Cầu Kè; Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Trà Cú; Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Định An; Quy hoạch chung đô thị Ngũ Lạc; Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Định An; Quy hoạch phân khu khu vực dự kiến thành lập phường (06 phường Tiểu Cần); Đề án đề nghị công nhận đô thị Tiểu Cần đạt tiêu chí đô thị loại IV; Chương trình phát triển đô thị Càng Long, Chương trình phát triển đô thị Tân An, huyện Càng Long,...
- Hỗ trợ phối hợp địa phương tổ chức lập, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Phối hợp tham gia góp ý hướng dẫn địa phương trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.
- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm giúp các dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng theo chủ trương đã được UBND tỉnh phê duyệt.
 - Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các dự án nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhà ở của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
 - Xây dựng kế hoạch phát triển nhà năm 2024, đảm bảo số liệu nhà ở xã hội theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở  xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021- 2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
- Xây dựng, duy trì, và vận hành tốt hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh - công suất 150 tấn/ngày đêm; công tác lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh Trà Vinh - công suất 350 tấn/ngày đêm; dự án Nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thé, thành phố Trà Vinh và dự án Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa… theo quy định.
- Thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp đối với cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện.
-  Thực hiện tốt công tác thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp; thực hiện tốt xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, tiếp tục Kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình theo yêu cầu.
- Triển khai thực hiện các Dự án khởi công xây dựng trong năm 2024 được giao làm chủ đầu tư.
- Chỉ tiêu của ngành Xây dựng vào cuối năm 2024:
+ Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,48% (phấn đấu đạt 33%).
+ Tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,4% (đạt 100% theo Nghị quyết)./.

Tin,ảnh: Minh Châu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1592
  • Trong tuần: 10 699
  • Tất cả: 2136972
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG
- Đơn vị quản lý: Sở Xây dựng
- Địa chỉ: Số 226 đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email: soxd@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862544
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT