Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Trà Vinh Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Chiều ngày 01/3/2023, Sở Xây dựng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Trà Vinh Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Lẹ - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh; đồng chí Huỳnh Séreây Sambatt - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công đoàn viên Sở Xây dựng cùng dự.

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo Tóm tắt tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo Đề án nhân sự và thảo luận Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
Qua thảo luận, tham luận đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất cao với nội dung dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo Đề án nhân sự đã nêu trong Văn kiện Đại hội.

 Đại biểu góp ý tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Lẹ - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa XI tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết khóa X và đưa vào Kế hoạch hành động cho cả nhiệm kỳ 2023-2028 và có phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chấp hành; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Bên cạnh đó, đề nghị các đại biểu dự Đại hội sáng suốt lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất tiêu biểu để thực hiện trọng trách và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đúng, bầu đủ số lượng Ban Chấp hành khóa mới và đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Đồng chí Lê Văn Lẹ - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Huỳnh Séreây Sambatt - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, cụ thể Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng thực hiện các công việc sau:
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt cho công đoàn viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra, bám vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh giao cho ngành Xây dựng.
- Triển khai và thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” cho toàn khóa.
- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Lẹ - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh, cụ thể hóa vào kế hoạch hành động của Ban Chấp hành. Bên cạnh đó, quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo, thăm hỏi, động viên gia đình công đoàn viên khi gặp ốm đau, hữu sự,... phối hợp thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng và của ngành Xây dựng.

Đồng chí Huỳnh Séreây Sambatt - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như sau:
* Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ:
- Phấn đấu kết nạp mới 100 % công chức, viên chức và người lao động khi được tuyển dụng vào tổ chức công đoàn Việt Nam.
- Trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, giới thiệu từ 05 đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.
- Trong nhiệm kỳ có 100 % cán bộ công đoàn được tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức.
- Phấn đấu thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn đạt 100% so với số phải thu.
- Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khi có thay đổi nhân sự.
* Chỉ tiêu hàng năm:
- Hàng năm có 100% công chức, viên chức và người lao động được học tập, tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết công đoàn và các tệ nạn xã hội.
- Vận động 100%  đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đia yêu nước; cuộc vận động được đảng, nhà nước, công đoàn tuyên truyền phát động.
- Hàng năm có 100% tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.
- Phấn đấu hàng năm Công đoàn cơ sở được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Trong nhiệm kỳ phấn đấu được Công đoàn viên chức và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Giấy khen và Bằng khen.
- Có 90% đoàn viên công đoàn xuất sắc.
- Cuối năm có trên 85% công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% “chiến sĩ thi đua cơ sở”.
- Vận 100 % đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động  tham gia hoạt động xã hội và đóng góp các loại quỹ xã hội đạt, vượt chỉ tiêu.
- Hàng năm, tham mưu cấp ủy, phối hợp chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
- Tổ chức tốt hội nghị công chức, viên chức và người lao động; thực hiện sơ kết Quy chế phối hợp hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và lãnh đạo cơ quan.
- 100% Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác bình đẳng giới; dân số kế hoạch hóa gia đình.
- Hàng quý có ít nhất 01 - 02 tin hoặc bài viết về tình hình hoạt động của công đoàn về Ban biên tập trang Website của Công đoàn viên chức và Chuyên trang của Công đoàn viên chức trên Báo Trà Vinh.
- Hàng năm thực hiện kiểm tra đồng cấp cà cấp dưới việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và thu, chi quản lý tài chính theo quy định.
- Định kỳ, cơ quan, đơn vị được tái công nhận an toàn về an ninh, trật tự, cơ quan văn hóa.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cở sở Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí, đồng chí Tăng Thị Đẹp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cở sở Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên./.

Ban Chấp hành Công đoàn cở sở Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội

Tin, ảnh: Minh Châu

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1621
  • Trong tuần: 10 728
  • Tất cả: 2137001
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG
- Đơn vị quản lý: Sở Xây dựng
- Địa chỉ: Số 226 đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email: soxd@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862544
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT