Hội nghị Công bố Quyết định số 2293/QĐ-UBND; Quyết định số 2495/QĐ-UBND và Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Chiều ngày 02/3/2023 Sở Xây dựng Trà Vinh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Chủ trì Hội nghị có ông Huỳnh Séreây Sambatt - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh cùng dự.

Quang cảnh Hội nghị

1. Nội dung cơ bản của Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Định mức và Đơn giá (phần bổ sung) sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (xem QD%202293-UBT-%20Ban%20hanh%20dinh%20muc%20don%20gia%20DV%20cong%20ich.pdf).

2. Nội dung cơ bản của Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành định mức và đơn giá xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, công suất thiết kế 18.000 m³/ngày đêm (xem QD%202495-UBT-%20Ban%20hanh%20dinh%20muc%20va%20don%20gia%20xu%20ly%20nuoc%20thai.pdf).

3. Một số nội dung cơ bản của Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (xem Q%C4%90%20s%E1%BB%91%20175%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20B%E1%BB%99%20%C4%91%C6%A1n%20gi%C3%A1%20XDCT%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh%20n%C4%83m%202023.pdf), như sau:

- Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, gồm các tập đơn giá sau:

+ Tập Đơn giá xây dựng công trình.

+ Tập Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ.

+ Tập Đơn giá khảo sát xây dựng công trình.

+ Tập Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình.

+ Tập Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm căn cứ xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP) theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xử lý chuyển tiếp.  

+ Tổng mức đầu tư xây dựng đã thẩm định hoặc phê duyệt thì không phải thẩm định hoặc phê duyệt lại. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán xây dựng theo Bộ Đơn giá xây dựng công trình được công bố kèm theo Quyết định này.

+ Dự toán xây dựng đã thẩm định hoặc phê duyệt thì không phải thẩm định hoặc phê duyệt lại.

+ Các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày Bộ Đơn giá xây dựng công trình được công bố kèm theo Quyết định này và có hiệu lực: Chủ đầu tư tự thực hiện việc cập nhật dự toán gói thầu để xác định lại giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật dự toán gói thầu để xác định lại giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; trường hợp đã đóng thầu, thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, không phải cập nhật lại giá gói thầu. Riêng đối với các dự án, công trình được phê duyệt kể từ ngày 15/10/2021 nhưng chưa áp dụng định mức xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu xây dựng theo định mức xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

+ Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định việc cập nhật, thẩm định, phê duyệt lại tổng mức đầu tư xây dựng tại khoản 1 Điều này; dự toán xây dựng tại khoản 2 Điều này theo thẩm quyền.

+ Trường hợp cập nhật, xác định lại tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã phê duyệt, thì việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh, dự toán xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định.

Ông Huỳnh Séreây Sambatt  - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Qua Hội nghị Công bố Quyết định số 2293/QĐ-UBND; Quyết định số 2495/QĐ-UBND và Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.Thay mặt Sở Xây dựng, Ông Huỳnh Séreây Sambatt  - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị một số nội dung, như sau:

- Sau nhiều lần lấy ý kiến góp ý của địa phương cũng như các Sở ngành liên quan, Sở Xây dựng đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện lại nội dung và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành.

- Các địa phương cũng như các Sở ngành liên quan căn cứ 03 Quyết định nêu trên, triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất và trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Quyết định./.

Tin, ảnh: Minh Châu

Tải Bộ đơn giá tại đây.

Đơn giá Lắp đặt máy.

Đơn giá TNVL.

Bộ đơn giá 1

Bộ đơn giá 2

 Bộ đơn giá 3
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1371
  • Trong tuần: 10 478
  • Tất cả: 2136751
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG
- Đơn vị quản lý: Sở Xây dựng
- Địa chỉ: Số 226 đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email: soxd@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862544
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT