Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Xây dựng tỉnh Trà Vinh
0:00 / 0:00
Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 12/01/2024, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngành Xây dựng.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ trì Hội nghị là ông Lê Minh Tân - Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh; các Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.

Anh-tin-bai

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Séreây Sambatt - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 ngành Xây dựng. 

Anh-tin-bai

Ông Huỳnh Séreây Sambatt - Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo tại Hội nghị

Sở Xây dựng đã chủ động triển khai cơ bản hoàn thành 03/03 nhiệm vụ, 02/02 chỉ tiêu và 07/07 đề án được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 và Chương trình công tác số 89/CTr-UBND ngày 28/12/2022; đồng thời, đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời các lĩnh vực như: Quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, quản lý xây dựng,… đạt một  số kết quả cụ thể:
* Về quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị:
- Hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 định hướng thành lập thị xã trực thuộc tỉnh; Quy hoạch chung đô thị Tân An, huyện Càng Long đến năm 2040; Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Trà Vinh;…
- Hoàn thành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, thị trấn Long Thành, thị trấn Châu Thành, thị trấn Mỹ Long, thị trấn Cầu Ngang, thị trấn Cầu Kè; Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn một số xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần, huyện Trà Cú, huyện Cầu Kè góp phần hoàn thành Tiêu chí 1- xã nông thôn mới và Tiêu chí 1- xã nông thôn mới nâng cao.
- Hoàn thành Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh mở rộng đến năm 2030; Đề án tổng thể phát triển đô thị thông minh bền vững tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045;…
- Hoàn thành đạt chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa theo Nghị quyết năm 2023 là 31,1% (đô thị Tân An, huyện Càng Long đạt tiêu chí đô thị loại V).
* Về quản lý nhà và thị trường bất động sản:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại như: Dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư, dân cư và dịch vụ thương mại phường 4, thành phố Trà Vinh của Công ty Cổ phần tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân; Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Long Đức của Công ty cổ phần đầu tư phát triển XD-TM xuất nhập khẩu Minh Anh; Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư phường 7, thành phố Trà Vinh của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản TNR Holdings VN; Dự án Nhà ở thuộc thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh do Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam làm Chủ đầu tư. 
- Công bố, công khai thông tin về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; các dự án bất động sản; các dự án đủ điều kiện huy động vốn; các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; công bố danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cho 02 nhà đầu tư khoảng 420 tỷ đồng theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.
- Về Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình, kế hoạch phát triển nhà để đảm bảo chỉ tiêu phát triển nhà ở và chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan lập danh mục kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp theo Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt. 
* Về hạ tầng kỹ thuật đô thị:
- Hoàn thành đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch, hợp vệ sinh theo Nghị quyết của tỉnh năm 2023 là 99,3%.
- Thực hiện tốt Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn và Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch. Kết quả: Giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch từ trên 30% xuống 14,7%; chất lượng nước sạch cơ bản đạt chất lượng theo quy định.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh; công bố Định mức dự toán xử lý làm mềm nước và xử lý nguồn nước thô.
* Về quản lý xây dựng: 
- Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 76 hồ sơ. Tổng giá trị trình thẩm định là 2.600 tỷ 541 triệu đồng, tổng giá trị sau thẩm định là 2.588 tỷ 896 triệu đồng; giá trị tiết kiệm sau thẩm định 11 tỷ 645 triệu đồng.
- Cấp giấy phép xây dựng 15 hồ sơ và 02 giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.
- Tổ chức xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2023 và công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng theo quy định.
* Về công tác thanh tra, kiểm tra:
Tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý và hướng dẫn, khắc phục kịp thời đối với những trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng. Trong năm 2023, đã ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng tương ứng với số tiền 305 triệu đồng.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Thảo luận và giải trình góp ý tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận, đề xuất các ý kiến liên quan khó khăn vướng mắc trong năm 2023 của ngành Xây dựng. Qua đó, Ban Giám đốc Sở và Trưởng các phòng đã tiếp thu, giải trình, trả lời những vướng mắc, khó khăn tại Hội nghị.

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được của ngành Xây dựng trong năm 2023, thống nhất kế hoạch năm 2024 của ngành Xây dựng và giao một số nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Xây dựng trong thời gian tới, cụ thể như sau: 
Một là, tập trung rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành quản lý để kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành.
Hai là, tăng cường công tác lập, thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kiểm tra thật kỹ hồ sơ quy hoạch do đơn vị tư vấn thực hiện để đảm bảo chất lượng, đồng thời phối hợp hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch đã cho chủ trương tổ chức lập như: Quy hoạch chung đô thị Càng Long; Quy hoạch chung đô thị Cầu Ngang; các quy hoạch phân khu thuộc thành phố Trà Vinh mở rộng như quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái dọc sông Láng Thé; quy hoạch phân khu phường Nguyệt Hóa, phường 8 mở rộng, phường 9 mở rộng,…; 06 quy hoạch phân khu khu vực dự kiến thành lập 06 phường thuộc đô thị Tiểu Cần định hướng thành lập thị xã (phường Tiểu Cần, phường Hiếu Tử, phường Tân Hùng, phường Phú Cần, phường Long Thới, phường Cầu Quan); Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Trà Cú; Quy hoạch chung đô thị Ngũ Lạc,…
Ba là, tập trung thực hiện và phối hợp hỗ trợ các địa phương hoàn thành các nội dung công việc có liên quan thuộc lĩnh vực ngành xây dựng để cùng với ngành nội vụ hoàn thành hồ sơ phục vụ công tác điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị, thành lập các phường, thị xã, cụ thể: Đề án công nhận thành phố Trà Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II; Đề án công nhận đô thị thị xã Duyên Hải đạt tiêu chí đô thị loại IV; Đề án công nhận đô thị Tiểu Cần đạt tiêu chí đô thị loại IV; Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực xã Nguyệt Hóa dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Trà Vinh (mở rộng); Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực xã Dân Thành, Trường Long Hòa dự kiến thành lập phường; Chương trình phát triển đô thị Tiểu Cần, thị xã Duyên Hải,…
Bốn là, tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác rà soát, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch sau phê duyệt; rà soát thực trạng đô thị, xây dựng kế hoạch và đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn chỉnh các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt theo quy định; hỗ trợ các địa phương hoàn thành tiêu chí thuộc ngành phụ trách trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đạt chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa năm 2024 đạt 31,48% như Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ.
Năm là, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển nhà ở; phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng đến tỉnh thực hiện dự án nhà ở xã hội theo kế hoạch được phê duyệt; đẩy mạnh các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đảm bảo đúng quy định.
Sáu là, nâng cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan với nhau và chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh - công suất 500 tấn/ngày đêm, nghiên cứu thật kỹ các văn bản quy định có liên quan để tổ chức thực hiện theo đúng quy định, kiểm tra kỹ các nội dung, hồ sơ do đơn vị tư vấn lập và các nội dung thuộc nhiệm vụ được giao trước khi tổ chức lấy ý kiến các ngành và hoàn chỉnh theo đúng quy định trước khi trình thẩm định, phê duyệt để đảm bảo tiến độ, chất lượng, không để chậm trễ,... 
Bảy là, tăng cường công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; kiểm tra trật tự xây dựng đô thị; quản lý hoạt động xây dựng, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Tám là, đối với các nội dung kiến nghị Bộ, ngành Trung ương: Giao Sở Xây dựng tham mưu dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với từng nội dung cụ thể để xin ý kiến.

Anh-tin-bai

Ông Lê Minh Tân - Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị

Thay mặt Sở Xây dựng, Ông Lê Minh Tân - Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hứa sẽ quyết tâm khắc phục các hạn chế trong năm 2023, đưa vào kế hoạch hành động và triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Cuối lời, chúc Ông Nguyễn Trung Hoàng, đại biểu dự Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại Sở Xây dựng cùng gia đình năm mới Giáp Thìn 2024 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Anh-tin-bai

Đại diện tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu của ngành Xây dựng tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Tin, ảnh: Minh Châu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 982
  • Tất cả: 2126250
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG
- Đơn vị quản lý: Sở Xây dựng
- Địa chỉ: Số 226 đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email: soxd@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862544
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT