Phổ biến Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Ngày 20/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thoát nước thải sinh hoạt; cơ sở hoạt động sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Mức giá dịch vụ thoát nước để thu tiền dịch vụ thoát nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cụ thể như sau:


+ Địa bàn thành phố Trà Vinh là 1.000 đồng/m3;


+ Địa bàn thị xã Duyên Hải là 800 đồng/m3;


+ Các thị trấn thuộc các huyện: Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải là 650 đồng/m3.


- Mục đích thu tiền dịch vụ thoát nước thải nhằm để sử dụng vào việc duy tu, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thải của các đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Khối lượng nước thải thu tiền dịch vụ thoát nước được xác định theo quy định tại Điều 29 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Xem chi tiết tại đây: 

Ngày 20/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thoát nước thải sinh hoạt; cơ sở hoạt động sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Mức giá dịch vụ thoát nước để thu tiền dịch vụ thoát nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cụ thể như sau:


+ Địa bàn thành phố Trà Vinh là 1.000 đồng/m3;


+ Địa bàn thị xã Duyên Hải là 800 đồng/m3;


+ Các thị trấn thuộc các huyện: Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải là 650 đồng/m3.


- Mục đích thu tiền dịch vụ thoát nước thải nhằm để sử dụng vào việc duy tu, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thải của các đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Khối lượng nước thải thu tiền dịch vụ thoát nước được xác định theo quy định tại Điều 29 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Xem chi tiết tại đây: 

Ngày 20/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thoát nước thải sinh hoạt; cơ sở hoạt động sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Mức giá dịch vụ thoát nước để thu tiền dịch vụ thoát nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cụ thể như sau:


+ Địa bàn thành phố Trà Vinh là 1.000 đồng/m3;


+ Địa bàn thị xã Duyên Hải là 800 đồng/m3;


+ Các thị trấn thuộc các huyện: Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải là 650 đồng/m3.


- Mục đích thu tiền dịch vụ thoát nước thải nhằm để sử dụng vào việc duy tu, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thải của các đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Khối lượng nước thải thu tiền dịch vụ thoát nước được xác định theo quy định tại Điều 29 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm

Tin: Từ Quảng Bảo – Chuyên viên Phòng PTĐT & HTKT -Sở Xây dựng

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 986
  • Tất cả: 2126254
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG
- Đơn vị quản lý: Sở Xây dựng
- Địa chỉ: Số 226 đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email: soxd@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862544
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT