Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng.
Ngày 08/08/2018, Bộ Xây dựng có Thông tư số 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng.


Theo đó, Thông tư này quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng. Thông tư này áp dụng đối với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê ngành Xây dựng.
Chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng gồm:
1. Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục I).
2. Giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục II).
3. Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị gửi báo cáo.
4. Bộ Xây dựng là cơ quan nhận báo cáo.
5. Ký hiệu biểu:
a) Biểu số 01/BCĐP: Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn.
b) Biểu số 02/BCĐP: Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn.
c) Biểu số 03/BCĐP: Tổng số sự cố về công trình xây dựng.
d) Biểu số 04/BCĐP: Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.
đ) Biểu số 05/BCĐP: Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
e) Biểu số 06/BCĐP: Số lượng và dân số đô thị.
g) Biểu số 07/BCĐP: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng.
h) Biểu số 08/BCĐP: Diện tích đất đô thị.
i) Biểu số 09/BCĐP: Dự án đầu tư phát triển đô thị.
k) Biểu số 10/BCĐP: Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị.
l) Biểu số 11/BCĐP: Số lượng nhà ở, diện tích nhà ở công vụ hiện có và sử dụng.
m) Biểu số 12/BCĐP: Công sở cơ quan hành chính nhà nước.
n) Biểu số 13/BCĐP: Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu.
6. Kỳ báo cáo thống kê được quy định trong biểu mẫu báo cáo thống kê, kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:
a) Báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng của tháng 6 của kỳ báo cáo thống kê.
b) Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê.
7. Thời hạn báo cáo được ghi tại góc trên bên trái của biểu mẫu thống kê.
8. Gửi báo cáo thống kê được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và qua hệ thống báo cáo điện tử.
 Bộ Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng đối với các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, thực hiện thu thập, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.
Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tại địa phương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng và gửi báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin, số liệu cho Sở Xây dựng để tổng hợp đồng thời trực tiếp gửi báo cáo về Bộ Xây dựng.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2018 và thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.
  
Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.

(Đính kèm file Thông tư số 07/2018/TT-BXD

Phụ lục)

Tin: Minh Châu - Sở Xây dựng

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 976
  • Tất cả: 2126244
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG
- Đơn vị quản lý: Sở Xây dựng
- Địa chỉ: Số 226 đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email: soxd@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862544
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT